گروه جامع خدمات شهروندی کارآزما، ارائه دهنده خدمات آنلاین منزل و محل کار

آموزش

اندر حکایت کرونا و ضدعفونی کردن…


به طور کل می توان گفت در گذشته پیدا کردن جایی که تمامی خدمات مورد نیاز ما را ارائه دهد کار بسیار سختی بود. اما امروز با…

apartment flowers
باغبانی و فضای سبز

ارزش گل وگل کاری در خانه


باغچه خونه‌ی مادربزرگ اون قدیما وقتی می رفتیم خونه مادربزرگ چه صفایی داشت؛ یه حیاط پر از بوته های گل رز ونرگس، درختای خرمالو و پرتقال و…

alt
آموزش

کودکان فضایی


کودکان باهوش کودکان امروز نسبت به کودکان دهه‌های گذشته خیلی فرق کرده اند.چنان از فضای مجازی و تکنولوژی به راحتی استفاده می کنند که گویی، قبل از…